Αριθ. Απόφασης: 6/2021 - Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και εκτίμησης - καταλληλότητας ακινήτων βάσει του ΠΔ 270/1981 ΦΕΚ 77/Α/30- 3-1981, για το έτος 2021.

Πατήστε εδώ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com