Αριθ. Απόφασης: 38/2022 - Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1666/26-10- 2021 σύμβασης με τίτλο «παροχή υπηρεσίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021»

Πατήστε εδώ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com