Αριθ. Απόφασης: 15/2021 - Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 2000/15-12-2020 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017»

Πατήστε εδώ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com