Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών άρθ.46 παρ3 ΕΚΠΟΤΑ


Τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 46 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ «επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» για το έτος 2011 θα είναι τα παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κοσμάς Ιωάννης (ΠΕ Διοικητικού), ως πρόεδρος    Σκανδάλη Ευαγγελία, (ΠΕ Διοικητικού)
Μπεχράκη Ηλιάνα (ΠΕ ΚΦΑ), ως μέλος    Γιωτόπουλος Χρήστος (ΠΕ ΚΦΑ)
Κολιακουδάκη Αργυρή (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων), ως μέλος    Καλαμάρας Αλέξανδρος (ΔΕ Διοικητικού)

 

Σχετική απόφαση ΔΣ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com