104/2012 - Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας 5 τιμητικών πλακετών για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Π.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Δ.Ο.Π.Α.Π. κα. Ευαγγελοπούλου Ελένη, έχοντας υπόψη:

1.      Της υπ. αρίθμ. 45/3-2-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί συστάσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 877/τ.β/17-5-2011

2.      Της υπ. αρίθμ. 46/3-2-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π.

3.      Την ανάγκη προμήθειας 5 τιμητικών πλακετών για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Π.

4.      Τη διάθεση πίστωσης  28/10-04-2012 από τον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π. από τον ΚΑ 6433 ύψους 2.000,00 €

5.      Τη δέσμευση πίστωσης 1354/24-08-2012 από τον ΚΑ 6433  ύψους 2.000,00 € για την προμήθεια 5 τιμητικών πλακετών του Δ.Ο.Π.Α.Π.

6.      Την προσφορά της εταιρείας «Μ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Μικράς Ασίας 9-11 & Κωνσταντιλλιέρη 35, Βύρωνας)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

7.       Την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας 5 τιμητικών πλακετών σύμφωνα με την προσφορά στην εταιρεία «Μ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

8.       Η δαπάνη του ποσού  των 153,75  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  θα βαρύνει τον ΚΑ 6433 έτους 2012 του Δ.Ο.Π.Α.Π.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Dr.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

download

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com