Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψης σύμβασης εργασίας καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ

α. Η παρούσα αφορά την εν θέματι εργασία στους παρακάτω αναλυτικότερα χώρους – γήπεδα του ΔΟΠΑΠ:

 1. Το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Κοινότητας Παπάγου με χώρους αποδυτηρίων, γραφείων , εξεδρών, WC κ.λ.π., περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων και του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
 2. Τρία εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ – βόλεϊ πέριξ του ανωτέρω γηπέδου.
 3. Ένα εξωτερικό γήπεδο με διαμόρφωση στίβου πέριξ του ανωτέρω γηπέδου.
 4. Δύο εξωτερικών γηπέδων τένις παραπλεύρως του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
 5. Εξωτερικά, τους υαλοπίνακες του Κέντρου Νεότητας της Κοινότητας Παπάγου.
 6. Το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Κοινότητας Χολαργού ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με όλους τους χώρους αυτού καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του.
 7. Τα ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου πέριξ του ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
 8. Τα ανοικτά γήπεδα τένις της Κοινότητας Χολαργού επί της οδού Ναυαρίνου.
 9. Τα ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου Κοινότητας Παπάγου, επί της οδού Κύπρου.
 10. Τα γυμναστήρια Χολαργού, επί της οδού Ξανθίππου και τέρμα οδού Σύρου.
 11. Το κτίριο του πρώην ΠΟΚΕΠΑ, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 1 στου Παπάγου
 12. Την Δημοτική Βιβλιοθήκη στο κτίριο των ΚΑΠΗ, επί της οδού Αγαμέμνονος 4 στον  Χολαργό, στους 2ο και 3ο όροφο αυτού.

β. Ο καθαρισμός των χώρων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα κάθε Δευτέρα ή άλλη μέρα που θα συμφωνηθεί από κοινού με τον ανάδοχο από 06.00 – 13.00 και η γενική καθαριότητα αυτού 1 φορά μηνιαίως.

γ. Ο καθαρισμός των χώρων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Χολαργού θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα κάθε Τρίτη ή άλλη μέρα που θα συμφωνηθεί από κοινού με τον ανάδοχο από 06.00 – 13.00 και η γενική καθαριότητα αυτού 1 φορά μηνιαίως.

δ. Ο καθαρισμός των περιβαλλόντων χώρων – γηπέδων των κλειστών γηπέδων μπάσκετ θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη ή άλλη μέρα ως ανωτέρω.

ε. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων του Κέντρου Νεότητας θα γίνεται κάθε 2 μήνες.

στ. Ο καθαρισμός των γυμναστηρίων της Κοινότητας Χολαργού θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Πέμπτη ή άλλες μέρες κατά τα προρρηθέντα, πρωινές ώρες.

ζ. Ο καθαρισμός των ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου και τένις του Δήμου θα γίνεται κάθε Παρασκευή ή άλλη μέρα κατόπιν συμφωνίας από 06.00 μέχρι 14.00.

η. Ο καθαρισμός του ΠΟΚΕΠΑ θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα.

θ. Ο καθαρισμός της Βιβλιοθήκης και της αίθουσας ζωγραφικής θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα.                                                                                                                                       

ι. Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006.

                 ια. Εργασίες κάθε εβδομάδα στα κλειστά γήπεδα μπάσκετ Παπάγου Χολαργού:

   (1) Καθαρισμός σταχτοδοχείων – καλαθιών κοινόχρηστων χώρων – γραφείων κ.λ.π. και αλλαγή σακούλας απορριμμάτων.

   (2) Καθαρισμός γραφείων, επίπλων, H/Y, μηχανημάτων γραφείων, κάδρων, θυρών, παραθύρων γραφείων και κοινόχρηστων χώρων.

   (3) Σκούπισμα μοκετών, ταπήτων με ηλεκτρική σκούπα.

   (4) Σκούπισμα πάγκων, σφουγγάρισμα δαπέδων αιθουσών, γραφείων, αποδυτηρίων και κοινοχρήστων χώρων.

   (5) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξεδρών και κάτωθι αυτών, καθώς και αγωνιστικού χώρου του γηπέδου (του παρκέ).

   (6) Καθαρισμός χώρων υγιεινής – WC κ.λ.π., αποδυτηρίων κ.λ.π. Αντικατάσταση σακουλών σκουπιδιών.

   (7) Σκούπισμα εξωτερικού χώρου του γηπέδου περιμετρικά, σε ακτίνα ενός ή δύο μέτρων και πεζοδρομίων του.

   (8) Αντικατάσταση κρεμοσάπουνου και χαρτιών υγείας στις τουαλέτες.

   (9) Καθαρισμός των παραθύρων του γηπέδου (πλαστικών πάνελ ), εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και καθαρισμός των υψηλότερων και πλέον δύσκολα προσβάσιμων σημείων του γηπέδου, όπως π. χ: είναι οι προβολείς, ο ηλεκτρονικός πίνακας, οι εσωτερικοί τοίχοι του γηπέδου κ.λ.π

   (10) Κάθε εργασία σχετική με την καθαριότητα και την υγιεινή.

ιβ. Εβδομαδιαίες εργασίες των περιβαλλόντων τα κλειστά γήπεδα χώρων και λοιπών ανοικτών γηπέδων, εγκαταστάσεων στα ΚΑΠΗ και το ΠΟΚΕΠΑ: Καθαρισμός των χώρων (γήπεδα – εξέδρες – παρτέρια – φρεάτια – πεζοδρόμια – βρύσες κ.λ.π.) και του Κέντρου Νεότητας (πλην του χώρου του κινηματογράφου), αποκομιδή και απομάκρυνση απορριμμάτων, αντικατάσταση σακουλών σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων.

ιγ. Μηνιαίες εργασίες: Κάθε σχετική με την καθαριότητα και τα παραπάνω εργασία στους χώρους – γήπεδα που προαναφέρθηκαν.

ιδ. Διμηνιαίες εργασίες: Καθαρισμός υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά του Κέντρου Νεότητας κάθε εξήντα ημέρες και πλύσιμο περσίδων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 10.000 ΕΥΡΩ)

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗΣ

 

1

Καθαριότητα κλειστού γηπέδου Παπάγου

 

Εβδομαδιαία

 

30

 

80

 

1.400

 

2

Καθαριότητα κλειστού γηπέδου Χολαργού

 

Μηνιαίως

 

10

 

80

 

800

 

3

Καθαριότητα ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου 5χ5

 

Εβδομαδιαία

 

30

 

50

 

1.500

4

Καθαριότητα ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου 11χ11

 

Εβδομαδιαία

 

30

 

50

 

1.500

 

5

Καθαριότητα γυμναστηρίων Χολαργού

 

Εβδομαδιαία

 

30

 

50

 

1.500

6

Καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Εβδομαδιαία

30

50

1.000

7

Καθαρισμός ΠΟΚΕΠΑ

 

Εβδομαδιαία

30

50

1.000

8

Καθαρισμός αίθουσας Ζωγρ/κής κτιρίου ΚΑΠΗ

 

Εβδομαδιαία

 

30

 

50

 

1.000

 

9

 

Καθαρισμός Βιβλιοθήκης

 

Εβδομαδιαία

30

50

1.000

10

Καθαρισμός υαλοπινάκων Κ/Ν.

Διμηνιαίως

6

50

300

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

11.000,00 €

ΦΠΑ 23 %

  2.530,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

13.530,00 €

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% = ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ = ΜΕΧΡΙ 10.000,00 €

Σημείωση: Η αναλυτική ως ανωτέρω χρέωση, δεν είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή των προσφορών.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

 1. Η εργασία αφορά τον αναλυτικό καθαρισμό όπως περιγράφεται παραπάνω όλων των εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ.
 2. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, περί δημοτικών προμηθειών / εργασιών.
 3. Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος:

(α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

(β) Η τεχνική περιγραφή και οι απαιτούμενες προδιαγραφές όσων ζητούνται.

(γ) Το τιμολόγιο προσφοράς.

 1. Τα συνεργεία θα αποτελούνται το λιγότερο από 3 εργάτες, θα είναι υγιή – εξειδικευμένα, άψογα από πλευράς συμπεριφοράς και ασφαλισμένα υποχρεωτικά. Απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι ή αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας και ο ανάδοχος θα είναι ατομικά υπεύθυνος έναντι του ΔΟΠΑΠ για τις υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και εν γένει παντός τρίτου για όλα τα θέματα απασχόληση.
 2. Τυχόν απασχόληση δε ανασφάλιστου προσωπικού, αποτελεί επαρκή και αυτοτελή λόγο καταγγελίας της σύμβασης μονομερώς από τον ΔΟΠΑΠ.
 3. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων (πιστοποιητικών υγείας , αδειών παραμονής κ.λ.π.) κατά την φάση κατάθεσης των προσφορών.
 4. Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.
 5. Όλες οι περιγραφόμενες ανωτέρω εργασίες, θα γίνονται αποκλειστικά και μόνον με υλικά / εργαλεία / μηχανήματα του αναδόχου και από το προσωπικό αυτού.
 6. Οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των Υπηρεσιών του ΔΟΠΑΠ και χωρίς να φθείρονται οι εγκαταστάσεις του. Το δε προσωπικό του συνεργείου, δεν θα δημιουργεί κανενός είδους πρόβλημα στο προσωπικό του ΔΟΠΑΠ.
 7.  Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια όργανα του ΔΟΠΑΠ, τα οποία θα πιστοποιούν κάθε φορά αλλά και πριν από κάθε πληρωμή, ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της παρούσας.
 8.  Σε περίπτωση πλημμελούς εργασίας, θα επιβάλλεται περικοπή ποσού από 150 έως 300 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσόν θα παρακρατείται από την αμοιβή του αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται τμηματικά (ανά εφαρμογή) με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.
 9.  Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της από τον ΔΟΠΑΠ, χωρίς αύξηση της αμοιβής.
 10. Ο ανάδοχος της εργασίας , μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι λιγότερο των 5 ημερών και όχι περισσότερο των 10 ημερών για να υπογραφεί η σύμβαση, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις τους.
 11. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλους τους κατά νόμο φόρους – κρατήσεις – τέλη που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην  του ΦΠΑ που βαρύνει τον ΔΟΠΑΠ.

 

 1. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών η 12/11/2014 και πέρας η 17/11/2014.
 2. Η παρούσα απευθύνεται σε κατ’ εξοχήν ειδικευμένες και ικανές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και έχουν την ικανότητα και εμπειρία  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένα στον κλάδο, που λειτουργούν νόμιμα και μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτελέσεως.

 1. Οι προσφορές κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:00) στην Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ, επί της οδού Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Παπάγου, (τηλ : 210 6543879 – fax : 210 6561.042).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει  :

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή την Επαγγελματική οργάνωση στην οποία πρέπει να ανήκει (άρθρο 17 παρ. 2 του Π.Δ. 28/1980).
 2. Οικονομική προσφορά.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.    

Κάθε εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980

                                                                      

 1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής :

α.   Οι προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα.

β.   Η προσφορά του μειοδότη.

γ.   Η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές όπως ακριβώς τίθενται με την παρούσα, σύμφωνα με την 56/2014 απόφαση ΔΣ.

 1. Οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των ανωτέρω κατά περίπτωση δαπανών αναγράφονται και αφορούν συμβάσεις διάρκειας μέχρι 12 μηνών.
 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2014 θα καταβληθεί στον μειοδότη ποσόν μέχρι 1.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2014, τα υπόλοιπα θα βαρύνουν τον προυπολογισμό του ΔΟΠΑΠ οικ. έτους 2015.
 1. Τον ανάδοχο κάθε σύμβασης βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και λοιπών τρίτων και οι οποίες προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία.
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΟΠΑΠ

 

Μ. Τράκας

download

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com