Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 48/2020: Σύσταση στον Ο.Ε.Υ. μίας (1) προσωρινής-προσωποπαγούς θέσης κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας: ΙΔΑΧ / ΤΕ/ Μουσικών
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:07:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΧΞΑΟΛΥΡ-ΚΝΜ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47/2020: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
  Ημ/νια: 18/09/2020 14:02:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΠΘΨΟΛΥΡ-Ω4Λ
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-231 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 1008/06-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:39:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 99Β6ΟΛΥΡ-ΖΥΣ
 4. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-230 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 968/02-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:39:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 67Ξ1ΟΛΥΡ-Α2Η
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-229 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 971/02-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:39:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΖ6ΝΟΛΥΡ-69Μ
 6. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-228 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 969/02-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:38:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ω3Δ1ΟΛΥΡ-ΟΓΗ
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-227 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 1119/10-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:38:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΗΜ8ΟΛΥΡ-ΗΑ3
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-226 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 970/02-07-2020)
  Ημ/νια: 18/09/2020 13:38:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ι5ΔΟΛΥΡ-2ΧΖ
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-225 για :παροχής υπηρεσίας απολύμανσης – απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 17/09/2020 13:11:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ι3ΗΟΛΥΡ-ΒΤΕ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-436 για :(345) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ 13/4/2020 ΕΩΣ 4/8/2020
  Ημ/νια: 17/09/2020 10:59:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΣΨ3ΟΛΥΡ-ΤΒΘ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com