Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2022: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης και προβολής της αθλητικής εκδήλωσης “22ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 2022” που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ, σε τοπική εφημερίδα
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:09:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Ε1ΤΟΛΥΡ-ΒΤΠ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2022: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης και προβολής της αθλητικής εκδήλωσης “22ος Δρόμος Βουνού Υμηττός 2022” που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ, σε τοπική εφημερίδα
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:06:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΝ2ΧΟΛΥΡ-ΙΓΨ
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-56 για :προμήθειας ανταλλακτικών αυτόματης απολύμανσης στους χώρους υγιεινής του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 12/01/2022 13:43:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΒΟΘΟΛΥΡ-ΤΧΧ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2022: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του ΔΟΠΑΠ, για τον μήνα Δεκέμβριο 2021.
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:35:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Τ3ΓΟΛΥΡ-ΣΥΘ
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-55 για :πληρωμής αποζημίωσης πρακτικογράφου ΔΣ ΔΟΠΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2021
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:09:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΖΔΩΟΛΥΡ-Δ10
 6. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-54 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δημοσίου Δικαίου μηνός Δεκεμβρίου 2021
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:09:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΛΙΖΟΛΥΡ-ΟΙΘ
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-53 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου μηνός Δεκεμβρίου 2021
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:09:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΟΖ9ΟΛΥΡ-Κ4Β
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-52 για :δημοσίευσης και προβολής της αθλητικής εκδήλωσης «22ος Δρόμος Βουνού Υμηττός» που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ την Κυριακή 06/02/2022, σε τοπική εφημερίδα
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:09:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Π7ΕΟΛΥΡ-Ο28
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-51 για :δημοσίευσης και προβολής της αθλητικής εκδήλωσης «22ος Δρόμος Βουνού Υμηττός» που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ την Κυριακή 06/02/2022, σε τοπική εφημερίδα
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:09:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΩΛΡΟΛΥΡ-ΚΟΩ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-685 για :ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1741/09-11-2021 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 10/11/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2021 ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  Ημ/νια: 03/01/2022 15:08:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΞΔΨΟΛΥΡ-ΙΟΘ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com