Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2020: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του ΔΟΠΑΠ, για τον μήνα Ιανουάριο 2020
  Ημ/νια: 17/02/2020 13:18:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ξ14ΟΛΥΡ-561
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-100 για :αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου εργατολόγου για γνωμοδότηση σε υπαλληλικό θέμα
  Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΡ56ΟΛΥΡ-ΗΦΝ
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-99 για :προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος μάρκας Konica Minolta C220
  Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΙΓΝΟΛΥΡ-ΜΗΕ
 4. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-98 για :προμήθειας και εγκατάστασης άδειας ESET NOD 32 antivirus για ένα χρήστη στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΣΛΒΟΛΥΡ-ΩΩΧ
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-97 για :προμήθειας και εγκατάστασης αδειών ESET NOD 32 antivirus για τέσσερις χρήστες και για τον server στα γραφεία της έδρας του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΞ0ΘΟΛΥΡ-ΛΒ1
 6. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-96 για :προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 17/02/2020 12:34:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΘ3ΑΟΛΥΡ-ΔΕΖ
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-95 για :πληρωμής αποζημίωσης πρακτικογράφου ΔΣ ΔΟΠΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2020
  Ημ/νια: 17/02/2020 09:26:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΡΖΝΟΛΥΡ-ΘΩ0
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-94 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2020
  Ημ/νια: 17/02/2020 09:26:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 677ΒΟΛΥΡ-ΡΨ3
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-93 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2020
  Ημ/νια: 17/02/2020 09:25:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΜΕΞΟΛΥΡ-ΒΧΩ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-70 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020 (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2355/23-12-2019)
  Ημ/νια: 14/02/2020 13:42:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ85ΞΟΛΥΡ-431

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com