Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-176 για :πληρωμής αποζημίωσης πρακτικογράφου ΔΣ ΔΟΠΑΠ μηνός Μαϊου 2021 -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-166 με ΑΔΑ 6ΔΦΙΟΛΥΡ-Ε7Χ
  Ημ/νια: 14/06/2021 14:36:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 69Ν7ΟΛΥΡ-ΗΧΨ
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-175 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δημοσίου Δικαίου μηνός Μαϊου 2021 -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-165 με ΑΔΑ ΨΦΜΟΟΛΥΡ-47Λ
  Ημ/νια: 14/06/2021 14:36:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΙΦΞΟΛΥΡ-ΝΑΘ
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-174 για :αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου μηνός Μαϊου 2021 -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-164 με ΑΔΑ ΨΒΙΒΟΛΥΡ-74Χ
  Ημ/νια: 14/06/2021 14:36:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ν9ΘΟΛΥΡ-ΕΟΞ
 4. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-173 για :παροχής υπηρεσίας ιατρικής κάλυψης των συμμετεχόντων του Καλοκαιρινού Αθλητικού Camp 2021 του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΚΨΙΟΛΥΡ-ΓΜΧ
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-172 για :παροχής υπηρεσίας μεταφοράς των συμμετεχόντων του Καλοκαιρινού Camp 2021 με πούλμαν
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:05:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 64Β7ΟΛΥΡ-ΗΜΣ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47/2021: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης για τα Δημοτικά Γυμναστήρια
  Ημ/νια: 11/06/2021 11:56:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Ψ7ΚΟΛΥΡ-725
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-171 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 688/31-05-2021)
  Ημ/νια: 10/06/2021 14:14:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9483ΟΛΥΡ-3ΚΗ
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-170 για :επιστροφής χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων (αρ. πρωτ. αίτησης 687/28-05-2021)
  Ημ/νια: 10/06/2021 14:14:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΥ5ΥΟΛΥΡ-ΤΜΒ
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-169 για :προμήθειας υλικών συντήρησης, για τα Δημοτικά Γυμναστήρια του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 09/06/2021 14:01:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 62ΘΘΟΛΥΡ-ΦΥΖ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2021: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για εγκατάσταση γυμναστηρίου
  Ημ/νια: 09/06/2021 12:53:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΓΔ0ΟΛΥΡ-0ΤΦ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com