Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 139/2019: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων για την ανάπτυξη της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του ΔΟΠΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
  Ημ/νια: 05/12/2019 14:16:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 96Υ2ΟΛΥΡ-ΕΒΓ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 138/2019: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συνθετικού χλοοτάπητα για το Β΄ Γήπεδο του ΔΟΠΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
  Ημ/νια: 05/12/2019 14:13:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΘΚ0ΟΛΥΡ-ΙΨΕ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 137/2019: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων, πιεστικού συγκροτήματος πυρόσβεσης και εγκατάστασης πυρανίχνευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43
  Ημ/νια: 05/12/2019 14:11:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΟ5ΞΟΛΥΡ-4Ε8
 4. Θέμα: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του ΔΟΠΑΠ, για τον μήνα Νοέμβριο 2019.
  Ημ/νια: 05/12/2019 14:07:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΨΛΨΟΛΥΡ-ΗΝ6
 5. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-645 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 5ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΗΣ 2019 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΖ0ΔΟΛΥΡ-ΛΥΤ
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-644 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ.Μ.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘ. 1/2019 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ω74ΘΟΛΥΡ-ΧΨΤ
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-643 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ YΠ ΑΡΙΘ. 1571/18-09-2019 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΞΙΔΟΛΥΡ-ΞΜΕ
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-642 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/10/2019 ΕΩΣ 01/11/2019 (ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ)
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΨΟΩΟΛΥΡ-Λ5Σ
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-641 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 5ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΗΣ 2019 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΟΠΑΠ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/12/2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ζ4ΛΟΛΥΡ-ΨΘΣ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-640 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 433/28-02-2019)
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:16:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΙΡΚΟΛΥΡ-ΜΕΡ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com