Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-280 για :ετήσιας πιστοποίησης και νομιμοποίησης του ανελκυστήρα του ΔΟΠΑΠ στα μητρώα του Δήμου
  Ημ/νια: 28/09/2023 15:17:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΧΓΦΟΛΥΡ-ΗΔΒ
 2. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-509 για :ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..9137 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:31:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΟΛΥΡ-ΛΕΥ
 3. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-508 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠ ΑΡΙΘ. 1205/12-06-2023 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΖΚ5ΟΛΥΡ-ΜΛΙ
 4. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-507 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠ ΑΡΙΘ. 1203/12-06-2023 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΞΚ8ΟΛΥΡ-ΘΤΙ
 5. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-506 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ2ΧΡΟΛΥΡ-0ΝΥ
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-505 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 4% & 8% ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΡΤΨΟΛΥΡ-Μ65
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-504 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΔΗΣΥ (Ν.4912/22) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΩΒΕΟΛΥΡ-Χ73
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-503 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΠΔΔ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 94Υ5ΟΛΥΡ-ΞΝΦ
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-502 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (4038702),ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4038702),ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ (4038804),ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ (4038803), ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΑΣΦ/ΝΟΥ(4014700), ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4014700)
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Ω86ΟΛΥΡ-Λ68
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-501 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ,ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (4002100),ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4002100) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:30:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 97ΥΝΟΛΥΡ-ΤΨΖ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com