Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2022: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:26:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΒΤ0ΟΛΥΡ-ΚΡ0
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 139/2022: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:24:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΜΨΡΟΛΥΡ-ΩΜΕ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 138/2022: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την διπλογραφική και φορολογική υποστήριξη του ΔΟΠΑΠ έτους 2023
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:21:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΔΩΜΟΛΥΡ-00Σ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 67/2022: Έγκριση για τη διεξαγωγή του 23ου Δρόμου Βουνού 2023
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:12:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΒΜ4ΟΛΥΡ-Ψ9Μ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 66/2022: Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ από 01/01/2023 – 30/04/2023
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:10:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 64Τ8ΟΛΥΡ-ΖΑΦ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65/2022: Αποδοχή δωρεάς
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:09:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Σ9ΘΟΛΥΡ-9ΑΙ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 64/2022: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:05:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΛ5ΛΟΛΥΡ-3ΔΦ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 63/2022: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022, Γ΄ τριμήνου
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:04:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΥΓΦΟΛΥΡ-3ΘΚ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 62/2022: Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:02:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 671ΧΟΛΥΡ-ΦΔ0
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 61/2022: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)”, για την υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
  Ημ/νια: 06/12/2022 15:01:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΣ2ΛΟΛΥΡ-2Β6

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com