Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-144 για :παροχής υπηρεσίας εγκατάστασης και απεγκατάστασης σκηνικών (μαύρα πάνελ) για την πραγματοποίηση παράστασης από το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων
  Ημ/νια: 29/03/2023 13:03:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΝΩ7ΟΛΥΡ-ΛΓΦ
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-143 για :παροχής υπηρεσίας ηχητικής, φωτιστικής και τεχνικής υποστήριξης για την πραγματοποίηση παράστασης από το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων
  Ημ/νια: 29/03/2023 13:02:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Ν7ΙΟΛΥΡ-6ΜΛ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2023: Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων (λεωφορείων δημόσιας χρήσης), για τη μεταφορά των συμμετεχόντων σε αθλητικά προγράμματα έτους 2023.
  Ημ/νια: 29/03/2023 08:20:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 65ΘΙΟΛΥΡ-1Θ0
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2023: Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων (λεωφορείων δημόσιας χρήσης), για τη μεταφορά των συμμετεχόντων σε αθλητικά προγράμματα έτους 2023.
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:43:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 90Ε1ΟΛΥΡ-ΑΜΕ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2023: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:26:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΩΤ1ΟΛΥΡ-0ΟΜ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2023: Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2023.
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:23:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΝΓΗΟΛΥΡ-ΖΦ8
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2023: Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ από 01/05/2023 – 31/08/2023.
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:22:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΝΡΜΟΛΥΡ-ΟΡΙ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2023: Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του ΔΟΠΑΠ, από ορκωτό λογιστή
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:12:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 64ΥΒΟΛΥΡ-Σ45
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2023: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022
  Ημ/νια: 28/03/2023 14:10:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9493ΟΛΥΡ-72Σ
 10. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-142 για :προμήθειας και τοποθέτησης ταμπλό μπασκέτας, στο Αθλητικό Κέντρο «Α. Πολύδωρας» και συγκεκριμένα στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπαλόνι) που βρίσκονται επί της οδού Τέρμα Σύρου στην Κοινότητα Χολαργού
  Ημ/νια: 27/03/2023 13:29:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΓΑΕΟΛΥΡ-4ΚΕ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com