Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-292 για :προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
  Ημ/νια: 25/11/2020 10:50:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ3Π9ΟΛΥΡ-1Ψ1
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-291 για :προμήθειας υλικών συντήρησης για το γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 του ΔΟΠΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
  Ημ/νια: 25/11/2020 10:50:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΟΟΦΟΛΥΡ-ΠΜΨ
 3. Θέμα: Σύμβαση παροχής υπηρεσίας καθαριότητας των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.ΑΠ. από 01/12/2020 έως και 30/11/2021
  Ημ/νια: 24/11/2020 14:00:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9Κ35ΟΛΥΡ-ΦΝ7
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 74/2020: Ορισμός εκ νέου Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Ημ/νια: 24/11/2020 10:29:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 68ΖΩΟΛΥΡ-9Γ7
 5. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-579 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 59/30-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Σ Δ.Σ.
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:59:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ1ΝΣΟΛΥΡ-8ΕΧ
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-578 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 59/30-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Σ Δ.Σ.
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:59:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΜΓΥΟΛΥΡ-Χ91
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-577 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 59/30-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Σ Δ.Σ.
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:59:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 644ΥΟΛΥΡ-Χ36
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-573 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2020)
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:59:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Ε09ΟΛΥΡ-9ΟΡ
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-593 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1173/19-06-2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:59:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 693ΨΟΛΥΡ-ΞΣΔ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-592 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2020)
  Ημ/νια: 22/11/2020 11:58:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΒΕΦΟΛΥΡ-Β7Λ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com