Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-92 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ (4051700) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:33:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΩΥ5ΟΛΥΡ-ΣΓΞ
 2. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-92 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ (4051700) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:14:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΘΜΙΟΛΥΡ-ΧΘΦ
 3. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-90 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (4035501) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:14:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 94ΟΝΟΛΥΡ-Φ7Η
 4. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-89 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΥΔΑΠ
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:13:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ3ΦΜΟΛΥΡ-ΦΓ2
 5. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-88 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:13:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΑ1ΥΟΛΥΡ-02Ξ
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟυ 4% & 8% ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:13:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΣΝΛΟΛΥΡ-ΠΥΝ
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-85 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:12:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 63ΝΜΟΛΥΡ-5ΛΕ
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-85 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:12:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΒΔΖΟΛΥΡ-Α5Χ
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-95 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (4038702),ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4038702),ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (4038808),ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΝΕΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ (4038804),ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ (4038803),ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ (ΠΡΩΗΝ 103/75)(4036304),ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΑΣΦ/Ν
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:12:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 9ΩΤΩΟΛΥΡ-63Η
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-94 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ,ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (4002100),ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4002100) ΧΕΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΔΟΠΑΠ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:11:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6603ΟΛΥΡ-ΘΤ1

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com