Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-257 για :προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών για την συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος μάρκας TOSHIBA estudio 2330c, στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 28/09/2021 14:49:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ6Ν2ΟΛΥΡ-ΔΙΣ
 2. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-256 για :προμήθειας ενός ηλιακού θερμοσίφωνα για το Δημοτικό Στάδιο «Μ. Μαρσώ» του ΔΟΠΑΠ στην Κοινότητα Χολαργού
  Ημ/νια: 28/09/2021 12:58:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΖΔΖΟΛΥΡ-ΛΟΡ
 3. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-255 για :προμήθειας υλικών συντήρησης, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 27/09/2021 12:03:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 695ΖΟΛΥΡ-Ζ99
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 73/2021: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 27/09/2021 10:00:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Β5ΞΟΛΥΡ-ΝΓΑ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 72/2021: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών, για την επιδιόρθωση του ανελκυστήρα, στην έδρα του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 27/09/2021 09:58:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6824ΟΛΥΡ-ΧΑΤ
 6. Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του ΔΟΠΑΠ, για τον μήνα Οκτώβριο 2021.
  Ημ/νια: 23/09/2021 15:00:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΘΘΕΟΛΥΡ-ΝΒ4
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-468 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΠΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2057/28-12-2020)
  Ημ/νια: 23/09/2021 08:52:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΟΑΒΟΛΥΡ-ΜΡ6
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-478 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΥΔΑΠ
  Ημ/νια: 23/09/2021 08:52:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΔ93ΟΛΥΡ-ΖΛΥ
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-476 για :(415) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΑΠΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
  Ημ/νια: 23/09/2021 08:52:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΙ4ΒΟΛΥΡ-ΕΞ9
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-474 για :(414) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ημ/νια: 23/09/2021 08:52:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΘΧΟΟΛΥΡ-ΕΓΣ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com