Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων
  Ημ/νια: 14/06/2021 14:30:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Υ67ΩΞ1-ΙΣ0
 2. Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ
  Ημ/νια: 14/06/2021 13:24:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 91ΑΥΩΞ1-ΠΞΥ
 3. Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου (ιδοχ)
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:37:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΚΚΙΩΞ1-ΔΞ6
 4. Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:34:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Ω2ΗΩΞ1-6ΜΥ
 5. Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:29:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΕΗΗΩΞ1-ΔΙΦ
 6. Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:27:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΣΣΤΩΞ1-ΥΞΤ
 7. Θέμα: Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου
  Ημ/νια: 14/06/2021 11:24:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω0ΡΗΩΞ1-024
 8. Θέμα: μηνιαία συντήρηση 4 ανελκυστήρων του Δήμου για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2021 , βάσει της υπ΄αριθ. 2578/11-2-2021 σύμβασης
  Ημ/νια: 14/06/2021 10:25:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ2ΡΓΩΞ1-ΕΛΥ
 9. Θέμα: Ορισμός εξωτερικών δικηγόρων.
  Ημ/νια: 14/06/2021 10:07:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Λ7ΝΩΞ1-ΦΝ9
 10. Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της κληρονομιάς (κληροδότημα – κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) της διαθέτιδος Ειρήνης Σπανού προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
  Ημ/νια: 14/06/2021 10:04:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΠΦ0ΩΞ1-ΟΗΤ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com