Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: 3ος λογαριασμός της μελέτης: "τοπογραφικές αποτυπώσεις 2021", σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21090/19-11-2021 σύμβαση
  Ημ/νια: 01/07/2022 16:06:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΡΙ81ΩΞ1-ΜΞ7
 2. Θέμα: παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 01/07/2022 14:16:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 68ΩΕΩΞ1-ΕΦΡ
 3. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ4Ο4ΩΞ1-ΞΔΛ
 4. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ5ΓΜΩΞ1-ΤΩ5
 5. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ2Β7ΩΞ1-Ε2Κ
 6. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΝΗΦΩΞ1-Χ14
 7. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΓΔΖΩΞ1-Ζ6Δ
 8. Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΥΡΧΩΞ1-ΜΔ6
 9. Θέμα: αποζημίωση γραμματέα συμβουλίων μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΗΕΑΩΞ1-ΓΡΚ
 10. Θέμα: αμοιβή Ληξιάρχου μηνός Ιουλίου 2022
  Ημ/νια: 01/07/2022 13:57:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω8ΑΦΩΞ1-3ΦΘ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com