Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Εξειδίκευση πιστώσεων.
  Ημ/νια: 05/03/2021 14:51:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΨΣΓΩΞ1-ΠΑ7
 2. Θέμα: δαπάνες τηλεφωνικών τελών Δήμου Παπάγου - Χολαργού περιόδου 8/12/20-7/2/21
  Ημ/νια: 05/03/2021 14:28:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ8ΘΨΩΞ1-871
 3. Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2021
  Ημ/νια: 05/03/2021 14:19:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ6ΡΝΩΞ1-ΝΣ1
 4. Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για την προστασία των οδηγών των λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνία
  Ημ/νια: 05/03/2021 14:06:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΓΒ7ΩΞ1-3ΨΡ
 5. Θέμα: προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5130/16-3-2020 σύμβαση
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:48:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΟΓΤΩΞ1-83Ξ
 6. Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:46:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΥΦΗΩΞ1-ΟΝΖ
 7. Θέμα: ΕΡΓΟ: ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:34:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΜΩΚΩΞ1-9Θ8
 8. Θέμα: υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο - Live streaming των συνεδριάσεων ττης 1ης τακτικής συνεδρίασης (27/1/2021) του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5961/8-4-2020 σύμβαση
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:34:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΟ87ΩΞ1-ΨΒΠ
 9. Θέμα: υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11760/14-7-2020 σύμβαση
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:21:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Τ2ΖΩΞ1-ΞΒΘ
 10. Θέμα: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
  Ημ/νια: 05/03/2021 13:17:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω8ΑΥΩΞ1-8Υ9

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com