Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: συντήρηση - τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης Δήμου Παπάγου - Χολαργού βάσει της υπ'αριθ. 22831/19-10-2018 σύμβασης
  Ημ/νια: 05/12/2019 17:49:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΠΨΟΩΞ1-ΘΞΨ
 2. Θέμα: συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή, βάσει της υπ' αριθ. 22831/19-10/2018 σύμβασης
  Ημ/νια: 05/12/2019 17:45:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω11ΖΩΞ1-5ΚΙ
 3. Θέμα: επισκευή συρόμενης θύρας εργοταξίου Δ.Κ. Χολαργού
  Ημ/νια: 05/12/2019 17:23:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 62ΟΑΩΞ1-ΕΧ9
 4. Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης»
  Ημ/νια: 05/12/2019 16:05:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Υ6ΟΩΞ1-ΡΘ2
 5. Θέμα: Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
  Ημ/νια: 05/12/2019 15:18:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 613ΠΩΞ1-ΖΧ8
 6. Θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών (δ’ δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 05/12/2019 13:01:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 61Ρ3ΩΞ1-ΓΡΒ
 7. Θέμα: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:57:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 68ΙΖΩΞ1-ΑΦΥ
 8. Θέμα: ανανέωση e-pass της Αττικής οδού για το όχημα με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3984
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:52:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΣΠΦΩΞ1-ΘΥΩ
 9. Θέμα: εκδήλωση ¨Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου" στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:39:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΔΕΒΩΞ1-089
 10. Θέμα: προμήθεια εδεσμάτων και ποτών για την τέλεση "κηδείας" του Λοχαγού Γ. Παπαλαμπρίδη, λόγω επαναπατρισμού των οστών του.
  Ημ/νια: 05/12/2019 12:11:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 7Χ58ΩΞ1-8ΒΔ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com