Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: προμήθεια βάθρου και plexiglass για γλυπτό
  Ημ/νια: 29/03/2023 14:58:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΑΚ6ΩΞ1-5ΥΕ
 2. Θέμα: τέλη ύδρευσης μ. Μαρτίου , Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 29/03/2023 14:25:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Ι14ΩΞ1-2ΤΑ
 3. Θέμα: Προμήθεια ALPHA BANK για την επιστολή ορκωτών.
  Ημ/νια: 29/03/2023 14:13:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΒΨ4ΩΞ1-4ΩΤ
 4. Θέμα: «ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 7ου ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΗΣ»
  Ημ/νια: 29/03/2023 13:53:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Ψ9ΖΩΞ1-ΕΝΤ
 5. Θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
  Ημ/νια: 29/03/2023 13:43:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 65ΡΓΩΞ1-4ΤΛ
 6. Θέμα: Πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού / Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Παπάγου -Χολαργού με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες
  Ημ/νια: 29/03/2023 13:14:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Ζ63ΩΞ1-ΤΨΤ
 7. Θέμα: προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2023
  Ημ/νια: 29/03/2023 12:55:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΙΩ3ΩΞ1-15Φ
 8. Θέμα: έξοδα δημοσίευσης της υπ' αριθ. 5976/2023 περίληψης διακήρυξης για την: "προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ, Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, με δικαίωμα προαίρεσης"
  Ημ/νια: 29/03/2023 12:44:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Θ6ΤΩΞ1-7ΛΒ
 9. Θέμα: Τέλη ύδρευσης κληροδοτήματος Κακογιάννη.
  Ημ/νια: 29/03/2023 12:25:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΗΟΜΩΞ1-Ρ7Ι
 10. Θέμα: κτηνιατρικές υπηρεσίες-χειρουργικές επεμβάσεις αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 29/03/2023 12:22:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΗ3ΚΩΞ1-ΒΘ4

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com