Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Σαρανταπόρου 135).
  Ημ/νια: 23/09/2020 15:14:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ92ΤΩΞ1-Χ1Υ
 2. Θέμα: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με Αίτημα Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Σαρανταπόρου 135).
  Ημ/νια: 23/09/2020 15:12:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΔΥΙΩΞ1-Ω57
 3. Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Οχήματος ΑΜΕΑ σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.
  Ημ/νια: 23/09/2020 14:42:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΘΚΚΩΞ1-ΛΥΖ
 4. Θέμα: επιστροφή ποσού εγγύησης για σύνδεση με την αποχέτευση στον κ. Γεώργιο Κατσαράκη
  Ημ/νια: 23/09/2020 14:19:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΥ9ΑΩΞ1-2ΧΡ
 5. Θέμα: επιστροφή ποσού κατάθεσης για ταφή στο Κοιμητήριο Χολαργού στην κ. Ασπασία Κοκκινάκη
  Ημ/νια: 23/09/2020 14:04:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Β7ΡΩΞ1-Χ46
 6. Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (φορητό πιστόλι ψεκασμού)»
  Ημ/νια: 23/09/2020 13:54:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΗΗΗΩΞ1-Ρ9Ρ
 7. Θέμα: οικονομική επιχορήγηση στον "Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παπάγου"
  Ημ/νια: 23/09/2020 13:50:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω3ΗΖΩΞ1-ΛΘΔ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 23/09/2020 13:21:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΕΙΝΩΞ1-0ΓΥ
 9. Θέμα: Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020
  Ημ/νια: 23/09/2020 12:30:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΠ9ΖΩΞ1-ΑΑ2
 10. Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
  Ημ/νια: 23/09/2020 11:07:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΙΚ8ΩΞ1-ΠΟΑ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com