Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  Ημ/νια: 14/01/2022 09:54:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΦΣΦΩΞ1-Γ1Φ
 2. Θέμα: δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου για το κτίριο ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος 4 & το κτίριο Διεύθυνσης Περικλέους 55, περιόδου 15/6/21-14/12/21
  Ημ/νια: 14/01/2022 09:29:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 92ΣΟΩΞ1-ΣΣ8
 3. Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  Ημ/νια: 13/01/2022 15:47:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΒΠΙΩΞ1-ΘΘ0
 4. Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  Ημ/νια: 13/01/2022 15:46:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΑΨ7ΩΞ1-Ν56
 5. Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  Ημ/νια: 13/01/2022 15:45:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΔΩΣΩΞ1-ΨΝΜ
 6. Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  Ημ/νια: 13/01/2022 15:44:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΧΦΦΩΞ1-Τ5Σ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:08:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΤΑΚΩΞ1-Ζ09
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:07:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΜΚ1ΩΞ1-Υ43
 9. Θέμα: δαπάνες τηλεφωνικών τελών σύζευξις εργοτάξιο Παπάγου, ,Δημ. Αστυνομίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος,Βίλλα Σαλίγκαρου περιόδου 1/12-31/12/21
  Ημ/νια: 13/01/2022 10:49:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Σ5ΤΩΞ1-Χ7Ψ
 10. Θέμα: Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 22584/08-12-2021 αιτήματος δημοτών, σχετικά με τη λειτουργία του πάρκου σκύλων στο Άλσος Χολαργού και λήψη απόφασης για μεταφορά της θέσης, σε νέα θέση
  Ημ/νια: 13/01/2022 10:12:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ8Μ6ΩΞ1-Ε59

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com