Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9653/2-5-2023 σύμβαση & την υπ' αριθ. 19583/31-8-2023 τροποποίηση
  Ημ/νια: 28/09/2023 15:05:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΡΞ4ΦΩΞ1-8ΚΗ
 2. Θέμα: συντήρηση -επισκευή εκτυπωτών και προμήθεια ανταλλακτικών ,σύμφωνα με την υπ'αρ.19350/3-10-2022 σύμβαση
  Ημ/νια: 28/09/2023 14:16:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Π1ΧΩΞ1-ΥΝΜ
 3. Θέμα: παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15324/2-8-2022 & 17933/1-8-2023 τροποπ.σύμβαση (9ος-12ος μήνας)
  Ημ/νια: 28/09/2023 13:45:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΛΠ3ΩΞ1-ΨΛΡ
 4. Θέμα: Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων Ιουλίου 2023.
  Ημ/νια: 28/09/2023 13:00:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΩ9ΔΩΞ1-ΑΩΕ
 5. Θέμα: κτηνιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων μ. Ιουλίου & Αυγούστου 2023 συμφ. με την υπ΄αριθμ. 9569/28-4-2023 σύμβαση
  Ημ/νια: 28/09/2023 12:38:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Ο3ΗΩΞ1-ΑΚΥ
 6. Θέμα: μίσθωμα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63/22-6-2022 απόφαση ΔΣ, μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (50% επί του μηνιαίου μισθώματος)
  Ημ/νια: 28/09/2023 12:12:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΤΙ9ΩΞ1-ΠΗΛ
 7. Θέμα: μίσθωμα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63/22-6-2022 απόφαση ΔΣ, μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (50% επί του μηνιαίου μισθώματος)
  Ημ/νια: 28/09/2023 12:05:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 95Ε6ΩΞ1-ΜΒΙ
 8. Θέμα: μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 21856/9-12-2020 συμφωνητικό μίσθωσης, μηνός Σεπτεμβρίου 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:47:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΕΩΧΩΞ1-ΚΥΥ
 9. Θέμα: μίσθωμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. σύμφωνα με την υπ' αριθ. 164/2020 απόφαση ΔΣ, ως αποζημίωση χρήσης, μηνός Σεπτεμβρίου 2023
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:43:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΥΥΨΩΞ1-Δ9Τ
 10. Θέμα: μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1457/28-1-2022 συμφωνητικό μίσθωσης
  Ημ/νια: 28/09/2023 11:35:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΓΞΨΩΞ1-Ψ4Ι

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com