Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: δαπάνες μετάβασης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου κ. Ρουφογάλη, για τη συμμετοχή της στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο, 21-23 Νοεμβρίου 2022
  Ημ/νια: 06/12/2022 14:37:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 664ΓΩΞ1-Γ76
 2. Θέμα: δαπάνες μετάβασης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας αποζημίωσης Συμβούλου κοιν. Παπάγου κ. Κεφαλογιάννη, για τη συμμετοχή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο, 21-23 Νοεμβρίου 2022
  Ημ/νια: 06/12/2022 13:55:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΖΕΡΩΞ1-Ι1Α
 3. Θέμα: δαπάνες μετάβασης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας αποζημίωσης Δημ. Συμβούλου κ. Καραγιάννη, για τη συμμετοχή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο, 21-23 Νοεμβρίου 2022
  Ημ/νια: 06/12/2022 13:03:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 912ΔΩΞ1-ΒΘΓ
 4. Θέμα: Κλιμάκια Δεκεμβρίου
  Ημ/νια: 06/12/2022 13:02:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΘΦΘΩΞ1-ΒΩΑ
 5. Θέμα: Αναγνώριση προυπηρεσίας
  Ημ/νια: 06/12/2022 12:58:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΣΖ2ΩΞ1-790
 6. Θέμα: προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 06/12/2022 11:40:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΒΓΗΩΞ1-90Χ
 7. Θέμα: δαπάνες μετάβασης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου κ. Μουντάκη, για τη συμμετοχή της στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο, 21-23 Νοεμβρίου 2022
  Ημ/νια: 06/12/2022 10:49:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΖΑΩΩΞ1-2ΡΛ
 8. Θέμα: αγορά ψυγείου για την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Παπάγου - Χολαργού
  Ημ/νια: 06/12/2022 10:14:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΑΑΜΩΞ1-ΦΣΨ
 9. Θέμα: πληρωμή παραβόλων έκδοσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας
  Ημ/νια: 06/12/2022 09:51:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΠΤΝΩΞ1-ΞΔΘ
 10. Θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Πρόληψης Δημιουργίας Νέων Αδέσποτων
  Ημ/νια: 05/12/2022 14:23:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΠΔ4ΩΞ1-ΤΝΙ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com