Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: προμήθεια υλικών χρωμάτων για συντήρηση χώρων του Δήμου, βάσει της υπ΄αριθ. 14088/21-8-2020 σύμβασης και πιστωτικό τιμολόγιο
  Ημ/νια: 25/11/2020 17:39:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΝ90ΩΞ1-2ΚΛ
 2. Θέμα: Αποδοχή υπηρεσιών λόγω παράτασης προσωρινών διαταγών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
  Ημ/νια: 25/11/2020 15:14:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9Υ16ΩΞ1-6ΥΚ
 3. Θέμα: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 2020» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  Ημ/νια: 25/11/2020 14:26:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΗΝ1ΩΞ1-ΡΞΧ
 4. Θέμα: επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων,Αθανασίου Πρίαμος
  Ημ/νια: 25/11/2020 14:00:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΧ1ΒΩΞ1-Ι1Ι
 5. Θέμα: Σύνταξη Σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020.
  Ημ/νια: 25/11/2020 13:14:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΘΖΙΩΞ1-04Γ
 6. Θέμα: επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Καψαμπέλη Ελένη
  Ημ/νια: 25/11/2020 13:11:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω08ΒΩΞ1-54Ε
 7. Θέμα: : Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  Ημ/νια: 25/11/2020 12:54:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΞΚ8ΩΞ1-ΣΨΙ
 8. Θέμα: επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Βισνεβσκαια Αλα
  Ημ/νια: 25/11/2020 12:48:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω3Ε1ΩΞ1-Φ2Ξ
 9. Θέμα: προμήθεια εορταστικού φωτισμού 2020
  Ημ/νια: 25/11/2020 12:45:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ω0ΜΧΩΞ1-2Ψ3
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  Ημ/νια: 25/11/2020 11:56:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: Ψ20ΛΩΞ1-ΤΦ7

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com