Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, βάσει της υπ΄αριθ. 27894/22-11-2019 σύμβασης
  Ημ/νια: 19/02/2020 13:46:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΖΝΡΩΞ1-79Ω
 2. Θέμα: υπηρεσία συντήρησης της εφαρμογής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων "ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ" & ετήσιο SSL για το site βάσει της υπ'αριθ. 30294/23-12-2019 σύμβασης
  Ημ/νια: 19/02/2020 13:11:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΘΧ2ΩΞ1-90Λ
 3. Θέμα: δαπάνες δημοσίευσης εκδηλώσεων δομών ΕΣΠΑ, βάσει της υπ' αριθ. 2787/19 απόφασης Δημάρχου
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:50:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 9ΟΩΖΩΞ1-ΞΓΗ
 4. Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού 74.399,80 ευρώ με τον ΦΠΑ 24%.
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:48:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 675ΒΩΞ1-Η8Π
 5. Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ».
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:45:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΚΥΡΩΞ1-ΡΛ9
 6. Θέμα: απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας περιόδου Δεκεμβρίου 2019
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:37:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 61ΘΣΩΞ1-Ω7Υ
 7. Θέμα: απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας, περιόδου Νοεμβρίου 2019
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:34:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΓΣ4ΩΞ1-7ΙΡ
 8. Θέμα: προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ
  Ημ/νια: 19/02/2020 12:14:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: 6Ψ6ΛΩΞ1-Ο13
 9. Θέμα: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 2342/7-2-2020 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού».
  Ημ/νια: 19/02/2020 11:58:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΧΡΥΩΞ1-92Ν
 10. Θέμα: προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ
  Ημ/νια: 19/02/2020 11:58:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΩΡΦΨΩΞ1-ΜΘΤ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com