ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Π.Α.Π.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ &  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Π.Α.Π.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και της εισήγησης του Προέδρου του ΔΟ.Π.Α.Π.  για τη διευκόλυνση των μελών του, λόγω αναστολής των Δημοτικών γυμναστηρίων και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, για την αποφυγή διάδοσης του covid-19, από τα μέσα Μαρτίου 2020, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΛΑ1ΟΛΥΡ-Ζ4Γ),   τα κάτωθι:

α) επιστροφή των χρημάτων, για το διάστημα, που θα παραμείνουν  ανενεργές οι δραστηριότητες του Οργανισμού. Η επιστροφή θα είναι ανάλογη με το ποσό που έχουν καταβάλει  τα μέλη, για το πρόγραμμα, που έχουν παρακολουθήσει.

β) συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί για προγράμματα που παραμένουν ανενεργά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με την αντίστοιχη συνδρομή κατά την επανέναρξη των προγραμμάτων. Όσοι ωφελούμενοι επιλέξουν τον συμψηφισμό των καταβληθέντων,  θα τύχουν επιπλέον  έκπτωσης της τάξεως του 10% στα προγράμματα της νέας περιόδου.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ή ο συμψηφισμός των καταβληθέντων ποσών βάσει των παραπάνω θα γίνεται κατόπιν αίτησης των ωφελούμενων.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com