ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΣ

Παπάγου,6/6/2016

Αριθ. πρωτ. 724

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Σ. 3/6/16

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

39

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 8/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

40

Αποδοχή της υπ’ αριθ. 81/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

41

Ορισμός επιτροπής βάσει του:

α) άρθρου 1 § 1 του Π.Δ. 270/1981 περί οργάνων διενέργειας δημοπρασιών

β) άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 περί εκτίμησης ακινήτων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

42

Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση γυμναστηρίου ΔΟΠΑΠ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

43

Έγκριση δαπανών, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

44

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

45

Έγκριση βιντεοσκόπησης τελετής λήξης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

46

Αίτηση παραχώρησης αιθουσών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

 

Παπάγου, 25/11/2015

Αριθ. πρωτ.: 918

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΣ ΤΗΣ 23/11/2015

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

75

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή καταστατικού στο 5Χ5 ποδοσφαίρου Παπάγου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

76

Έγκριση Π.Ο.Ε. του Δ.Ο.Π.ΑΠ. 2014 και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

77

Απόφαση παραγραφής τιμολογίων, πρώην Νομικών Προσώπων, λόγω παρέλευσης 5ετίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

78

Απόφαση μη εξόφλησης δαπανών ΠΟ.Ε. πρώην Ν.Π. και ΔΟΠΑΠ 2014

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

79

Έγκριση δαπανών και τεχνικών προδιαγραφών αυτών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό 2015 του ΔΟΠΑΠ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

80

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από τον κο Παπαλέξη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

81

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τιμολόγηση προγραμμάτων Zumba και ακαδημίας τένις

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

82

Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο, για την απευθείας συμφωνία και υπογραφή σύμβασης για την εκμίσθωση των γηπέδων 5Χ5 Χολαργού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

83

Απόφαση για δημιουργία δύο γηπέδων mini τένις.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

84

Επικαιροποίηση απόφασης για τον διαγωνισμό εκμίσθωσης του beach volley.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

 

Σελίδα 1 από 5

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com