ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Παπάγου - Χολαργού, την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 782/9-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Μιχάλης Χατζής

2.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Δημήτρης Νανούρης

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Βάνα Ξένου (αναπληρωματική κου Γεωργιάδη)

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Χαρά Βοζίκη

9.

Μαρία Δημητριάδου (αναπληρωματική κου Χατζή)

9.

Γεωργία Τσότρα

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Π.Α.Π. η παρακάτω αίτηση:

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 726/06-06-2016 αίτησή της, η κα Κολέτση – Μάτσα Θεοδώρα, ζητά την επιστροφή χρημάτων (100,00 €) που κατέβαλλε για την συμμετοχή της κόρης της Κολέτση Ιωάννας στο Καλοκαιρινό Camp 2016, διότι δεν έκανε αρχικώς ηλεκτρονική αίτηση όπως όφειλε.

Για όλες τις συνδρομές των αθλουμένων ο ΔΟΠΑΠ έχει ήδη καταβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%). Επίσης με την υπ’ αρ. 29/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. έχει ήδη επισημανθεί ότι σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για το Camp 2016, ο Δ.Ο.Π.Α.Π. θα παρακρατεί τον ΦΠΑ που αποδίδει για κάθε συνδρομή.

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται να επιστραφεί στην κα Κολέτση – Μάτσα Θεοδώρας το ποσό των 80,65 €, από τον Κ.Α. 10-6281.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 80,65 €, από τον Κ.Α. 10-6281, στην κα Θεοδώρα Κολέτση – Μάτσα, λόγω μη συμμετοχής, της κόρης της Ιωάννας, στο καλοκαιρινό 2016.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 51/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Βασίλης Σιαμάνης

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιώργος Τσουροπλής

Μιχάλης Τράκας

Ανδρέας Γαλανός

Δημήτρης Νανούρης

Βάνα Ξένου

Κώστας Κώτσης

Μαρία Δημητριάδου

download

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Παπάγου - Χολαργού, την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 782/9-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Μιχάλης Χατζής

2.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Δημήτρης Νανούρης

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Βάνα Ξένου (αναπληρωματική κου Γεωργιάδη)

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Χαρά Βοζίκη

9.

Μαρία Δημητριάδου (αναπληρωματική κου Χατζή)

9.

Γεωργία Τσότρα

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.

download

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Παπάγου - Χολαργού, την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 782/9-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Μιχάλης Χατζής

2.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Δημήτρης Νανούρης

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Βάνα Ξένου (αναπληρωματική κου Γεωργιάδη)

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Χαρά Βοζίκη

9.

Μαρία Δημητριάδου (αναπληρωματική κου Χατζή)

9.

Γεωργία Τσότρα

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών για θερινό κινηματογράφο Κοινότητας Χολαργού

download

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Παπάγου - Χολαργού, την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 782/9-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Μιχάλης Χατζής

2.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Δημήτρης Νανούρης

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Βάνα Ξένου (αναπληρωματική κου Γεωργιάδη)

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Χαρά Βοζίκη

9.

Μαρία Δημητριάδου (αναπληρωματική κου Χατζή)

9.

Γεωργία Τσότρα

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση μη καταβολής μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο για την παραχώρηση αίθουσας χορού.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ κ. Μιχάλης Τράκας εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι το ΔΣ του ΔΟΠΑΠ με την υπ’ αριθ. 60/2015 απόφασή του παραχώρησε την αίθουσα χορού του γυμναστηρίου κοινότητας Παπάγου στον κ. Παύλο Φωτόπουλο από 1/10/2015 μέχρι και 30/6/2016 για 300 ευρώ τον μήνα. Ο κ. Φωτόπουλος με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 792/13.6.2016 αίτησή του ζητά να μην καταβάλλει για τον μήνα Ιούνιο το μίσθωμα των 300,00 € επειδή δεν χρησιμοποίησε την αίθουσα λόγω ασθένειας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και την από 1/6/16 ιατρική γνωμάτευση Ορθοπεδικού.

Προτείνεται όπως εγκριθεί το αίτημα του κ. Φωτόπουλου για την μη καταβολή του μισθώματος μήνα Ιουνίου, ποσού 300,00 €, επειδή δεν χρησιμοποίησε και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει, τον μήνα Ιούνιο, την αίθουσα χορού του γυμναστηρίου κοινότητας Παπάγου, λόγω ασθενείας.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μη καταβολή, στο ΔΟΠΑΠ, του μισθώματος μήνα Ιουνίου ποσού 300,00 €, από τον κο Παύλο Φωτόπουλο, επειδή δεν χρησιμοποίησε και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την αίθουσα χορού του γυμναστηρίου κοινότητας Παπάγου, λόγω ασθενείας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 48/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Βασίλης Σιαμάνης

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιώργος Τσουροπλής

Μιχάλης Τράκας

Ανδρέας Γαλανός

Δημήτρης Νανούρης

Βάνα Ξένου

Κώστας Κώτσης

Μαρία Δημητριάδου

download

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Παπάγου - Χολαργού, την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 782/9-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Μιχάλης Χατζής

2.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Δημήτρης Νανούρης

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Βάνα Ξένου (αναπληρωματική κου Γεωργιάδη)

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Χαρά Βοζίκη

9.

Μαρία Δημητριάδου (αναπληρωματική κου Χατζή)

9.

Γεωργία Τσότρα

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση μηδενικών χειρόγραφων αποδείξεων από τον ΔΟΠΑΠ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι βάσει του άρθρου 13 παρ. 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, καθώς και οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του άρθ. 45 του Ν.Δ. 3323/1955, στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη. Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ΔΟΠΑΠ έχει υποχρέωση να εκδίδει μηδενικές αποδείξεις για όσους συμμετέχουν στο καλοκαιρινό camp 2016 δωρεάν. Το σύστημα μηχανογράφησης που χρησιμοποιούμε- Alfaware - δεν έχει αυτή την ιδιότητα, να κόβει δηλαδή μηδενικές αποδείξεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκδώσουμε αποδείξεις για όσους συμμετέχουν δωρεάν.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται όπως ο ΔΟΠΑΠ για το καλοκαιρινό camp 2016 αλλά και εκτενέστερα σε όσες περιπτώσεις θεωρείται απαραίτητο, να μπορεί να εκδίδει μηδενικές χειρόγραφες αποδείξεις με σειρά Δ (Δωρεάν).

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) την έκδοση χειρόγραφων μηδενικών αποδείξεων με σειρά Δ (Δωρεάν), για το καλοκαιρινό camp 2016 του ΔΟΠΑΠ και

Β) εκτενέστερα την έκδοση χειρόγραφων μηδενικών αποδείξεων με σειρά Δ (Δωρεάν), σε όσες περιπτώσεις θεωρείται απαραίτητο.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 47/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Βασίλης Σιαμάνης

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιώργος Τσουροπλής

Μιχάλης Τράκας

Ανδρέας Γαλανός

Δημήτρης Νανούρης

Βάνα Ξένου

Κώστας Κώτσης

Μαρία Δημητριάδου

download

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Χαρά Βοζίκη

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Γεωργία Τσότρα

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Ανδρέας Γαλανός

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κυριάκος Γεωργιάδης

9.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

10.

Δήμητρα Κούτση (αναπληρωματική κας Ευαγγελοπούλου)

 

Αποχώρησε ο κος Μιχάλης Χατζής

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηση παραχώρησης αιθουσών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μιχάλης Τράκας, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κου Κρασώνη, Προϊστάμενου Αθλητικού Τμήματος του ΔΟΠΑΠ, αναφέρει ότι κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 628/23-5-2016 εγγράφου του Αθλητικού Συλλόγου «TAEKVODO ΠΑΠΑΓΟΥ» με θέμα την παραχώρηση αιθουσών για τη νέα περίοδο 2016-2017, και πιο συγκεκριμένα από 1/9/16 έως και 30/6/17, σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα του Αθλητικού Τμήματος και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο των αιθουσών και των ωρών, ως ακολούθως:

- Τρίτη & Πέμπτη 16.30-22.00 _ αίθουσα ισογείου

- Παρασκευή 17.00-21.00 _ αίθουσα ισογείου

- Σάββατο 10.00-11.00 _ αίθουσα ισογείου

- Τρίτη 19.30-21.00 _ αίθουσα υπογείου (“Μ. Χατζάκη”)

(αντί 19.00-20.30)

- Πέμπτη 19.00-20.30 _ αίθουσα υπογείου (“Μ. Χατζάκη”)

Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών χρήσης των αιθουσών του ΔΟΠΑΠ το οποίο επιθυμεί να έχει ο Σύλλογος για την επόμενη περίοδο ανέρχεται στις δέκα εννέα (19), αντί των δέκα έξι & μισή (16,5) τις οποίες έχει σήμερα.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία οκτώ (8) υπέρ και ένα (1) κατά (κα Τσότρα), την παραχώρηση των αιθουσών στον Αθλητικό Σύλλογο «TAEKVODO ΠΑΠΑΓΟΥ», από 1/9/16 – 30/6/17 τις ημέρες και ώρες, που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση. Το μηνιαίο ποσό καταβολής ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 46/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

Μιχάλης Τράκας

Χαρά Βοζίκη

Γεωργία Τσότρα

Ανδρέας Γαλανός

Κυριάκος Γεωργιάδης

Κώστας Κώτσης

Δήμητρα Κούτση

download

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Χαρά Βοζίκη

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Γεωργία Τσότρα

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Ανδρέας Γαλανός

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κυριάκος Γεωργιάδης

9.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

10.

Δήμητρα Κούτση (αναπληρωματική κας Ευαγγελοπούλου)

 

Αποχώρησε ο κος Μιχάλης Χατζής

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση βιντεοσκόπησης τελετής λήξης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μιχάλης Τράκας, έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προϊστάμενου Πολιτιστικού Τμήματος κου Στέλιου Οικονόμου, αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 643/24-5-2016 αίτησή της, η κα Αικατερίνη Τσουρλάκη, αιτείται τη βιντεοσκόπηση της τελετής λήξης των επιμορφωτικών και αθλητικών προγραμμάτων του ΔΟΠΑΠ, με επαγγελματικές προδιαγραφές.

Την αναπαραγωγή των DVD θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η κα Τσουρλάκη, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από το ΔΟΠΑΠ και όσοι από τους συμμετέχοντες θελήσουν να προμηθευτούν το DVD, θα το παραλαμβάνουν από την ίδια, επί πληρωμή.

Επίσης ένα (1) DVD από την εκδήλωση, θα δοθεί δωρεάν, για το αρχείο του ΔΟΠΑΠ.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το αίτημα της κας Τσουρλάκη, για τη συνεργασία με το ΔΟΠΑΠ της βιντεοσκόπησης της τελετής λήξης των επιμορφωτικών και αθλητικών προγραμμάτων έτους 2016, στο Κηποθέατρο, επειδή πρόκειται για ιδιώτη, και με αντίτιμο και επισημαίνουμε ότι η βιντεοσκόπηση είναι ελεύθερη για όλους τους δημότες.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 45/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Μιχάλης Χατζής

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

Μιχάλης Τράκας

Χαρά Βοζίκη

Γεωργία Τσότρα

Ανδρέας Γαλανός

Κυριάκος Γεωργιάδης

Κώστας Κώτσης

Δήμητρα Κούτση

 

download

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Χαρά Βοζίκη

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Γεωργία Τσότρα

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Ανδρέας Γαλανός

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κυριάκος Γεωργιάδης

9.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

10.

Δήμητρα Κούτση (αναπληρωματική κας Ευαγγελοπούλου)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι έχουν κατατεθεί στο Δ.Ο.Π.Α.Π. οι παρακάτω αιτήσεις:

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 650/26-05-2016 αίτησή της, η κα Πόπορη Βασιλική , ζητά την επιστροφή χρημάτων (95,00 €), που κατέβαλλε για το πρόγραμμα Zumba, διότι δεν δύναται να συμμετέχει λόγω αλλαγής ωραρίου εργασίας.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 709/03-06-2016 αίτησή της, η κα Δρούκα Μαρία, ζητά την επιστροφή χρημάτων (36,00 €), που κατέβαλλε για το πρόγραμμα Pilates, λόγω προσωπικού κωλύματος.

Επειδή ο ΔΟΠΑΠ για όλες τις συνδρομές των αθλουμένων έχει ήδη καταβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 23%), προτείνεται όπως επιστραφούν τα κάτωθι ποσά:

1) Ποσό επιστροφής στην κα Πόπορη Βασιλική : 77,24 €

2) Ποσό επιστροφής στην κα Δρούκα Μαρία : 29,27 €

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις επιστροφές των αχρεωστήτως καταβληθέντων στους παρακάτω αθλούμενους:

1) Κα Πόπορη Βασιλική: 77,24 €

2) Κα Δρούκα Μαρία: 29,27 €

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 44/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Μιχάλης Χατζής

Ιωάννα Μαλαγαρδή

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

Μιχάλης Τράκας

Χαρά Βοζίκη

Γεωργία Τσότρα

Ανδρέας Γαλανός

Κυριάκος Γεωργιάδης

Κώστας Κώτσης

Δήμητρα Κούτση

download

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Χαρά Βοζίκη

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Γεωργία Τσότρα

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Ανδρέας Γαλανός

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κυριάκος Γεωργιάδης

9.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

10.

Δήμητρα Κούτση (αναπληρωματική κας Ευαγγελοπούλου)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.

download

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου –Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά όπως διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με όπως διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Χαρά Βοζίκη

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Γεωργία Τσότρα

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

9.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση γυμναστηρίου ΔΟΠΑΠ

download


 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Χαρά Βοζίκη

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Γεωργία Τσότρα

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός επιτροπής βάσει του:

α) άρθρου 1 § 1 του Π.Δ. 270/1981 περί οργάνων διενέργειας δημοπρασιών

β) άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 περί εκτίμησης ακινήτων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι η σύμβαση μίσθωσης από τον ΔΟΠΑΠ ακινήτου που αφορά το γυμναστήριο επί των οδών Θουκυδίδου 3 και Ξανθίππου, λήγει στις 30/6/2016 (υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Ο.Π.Α.Π. 411/3-7-2016). Επειδή ο ΔΟΠΑΠ επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει προγράμματα γυμναστηρίου στην κοινότητα Χολαργού και η μεγάλη συμμετοχή των αθλουμένων δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο ιδιόκτητο γυμναστήριο-κτίριο της Σύρου, προτείνεται όπως ξεκινήσουν έγκαιρα οι διαδικασίες εύρεσης και μίσθωσης γυμναστηρίου για να έχουν τελεσφορήσει πριν την έναρξη της επόμενης αθλητικής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται καταρχήν όπως το Δ.Σ. ορίσει τις παρακάτω Επιτροπές:

Ι) Επιτροπή εκποίησης, εκμίσθωσης, αγοράς ή μίσθωσης από τον ΔΟΠΑΠ ακινήτων ανηκόντων εις τρίτους.

Βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 του ΠΔ 270/1981, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 270/1981 και των άρθρων 103 και 240 του Ν. 3463/2006,

Προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κος Μιχάλης Τράκας και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους.

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη

1. Μιχάλης Τράκας – Πρόεδρος Βασίλης Σιαμάνης

2. Κώστας Κώτσης Ανδρέας Γαλανός

3. Κυριάκος Γεωργιάδης Γιώργος Τσουροπλής

II) Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981 για την εκτίμηση του κτιρίου που θα μισθωθεί, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

Μιχάλη Χατζή, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με αναπληρωματικό τον κο Βασίλη Σιαμάνη

Θανάση Χαρακτινιώτη, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ ως μέλος, με αναπληρωματικό τον κο Γιώργο Τσουροπλή και

Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου Χολαργού (έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού 12588/26-05-2016)

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές ως εξής:

Ι) Επιτροπή εκποίησης, εκμίσθωσης, αγοράς ή μίσθωσης από τον ΔΟΠΑΠ ακινήτων ανηκόντων εις τρίτους.

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη

1. Μιχάλης Τράκας – Πρόεδρος Βασίλης Σιαμάνης

2. Κώστας Κώτσης Ανδρέας Γαλανός

3. Κυριάκος Γεωργιάδης Γιώργος Τσουροπλής

II) Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981 για την εκτίμηση του κτιρίου που θα μισθωθεί, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

Μιχάλη Χατζή, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με αναπληρωματικό τον κο Βασίλη Σιαμάνη

Θανάση Χαρακτινιώτη, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ ως μέλος, με αναπληρωματικό τον κο Γιώργο Τσουροπλή και

Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου Χολαργού (έγγραφο Δήμου Παπάγου Χολαργού 12588/26-05-2016)

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 41/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Μιχάλης Χατζής

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

Χαρά Βοζίκη

Μιχάλης Τράκας

Γεωργία Τσότρα

Ανδρέας Γαλανός

Κυριάκος Γεωργιάδης

Κώστας Κώτσης

download

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου -Χολαργού, την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 679/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μιχάλης Τράκας

1.

Βασίλης Σιαμάνης

2.

Μιχάλης Χατζής

2.

‘Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

3.

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

3.

Γιώργος Τσουροπλής

4.

Χαρά Βοζίκη

4.

Θανάσης Χαρακτινιώτης

5.

Γεωργία Τσότρα

5.

Φάνης Παπαδόπουλος

6.

Ανδρέας Γαλανός

6.

Δημήτρης Νανούρης

7.

Κυριάκος Γεωργιάδης

7.

Ελένη Ευαγγελοπούλου

8.

Κώστας Κώτσης (αναπληρωματικός κου Παπαδόπουλου)

8.

Ιωάννα Μαλαγαρδή

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τράκας Μιχάλης, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την υπ’ αριθ. 81/2016 απόφασή της, ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας τροφίμων, για το καλοκαιρινό camp του ΔΟΠΑΠ, λόγω κατεπείγοντος. Βάσει των ανωτέρω προτείνεται όπως ο ΔΟΠΑΠ εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναζητήσει προσφορές προς υποβολή, για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων, για το καλοκαιρινό camp 2016 του ΔΟΠΑΠ και στη συνέχεια τις αποστείλει στα αρμόδια όργανα του Δήμου, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία επτά (7) υπέρ και ένα (1) κατά (κα Τσότρα), εγκρίνει:

α) την υπ’ αριθ. 81/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τη διενέργεια προμήθεια τροφίμων, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, λόγω κατεπείγοντος και

β) την αναζήτηση σχετικών προσφορών τις οποίες ο ΔΟΠΑΠ, θα αποστείλει στην Επιτροπή διαγωνισμών του Δήμου, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μιχάλη Τράκα, όπως προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 40/2016

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Μιχάλης Χατζής

Γιάννης Παπαλαμπρίδης

Χαρά Βοζίκη

Μιχάλης Τράκας

Γεωργία Τσότρα

Ανδρέας Γαλανός

Κυριάκος Γεωργιάδης

Κώστας Κώτσης

 

download

 

Σελίδα 1 από 43

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com