Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2018: Ενστάσεις του κου Μ. Υφαντή και της εταιρείας «Γεώργιος Γιαννιώδης ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» κατά της διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
  Ημ/νια: 16/03/2018 14:26:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΑΝ8ΟΛΥΡ-ΚΒΧ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2018: Οφειλές της μισθώτριας εταιρίας «Soccer Park – Εκμετάλλευση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΙΚΕ»
  Ημ/νια: 16/03/2018 14:20:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΦΨΙΟΛΥΡ-ΩΝΙ
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2018: Επικύρωση πρακτικού για εκμίσθωση κυλικείου στο πρώην ΕΑΚ
  Ημ/νια: 16/03/2018 13:32:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 73ΡΟΟΛΥΡ-Ι1Π
 4. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-112 για :πληρωμής δημοσιεύσεων προκηρύξεων (μέσω Παγίας Προκαταβολής 2018)
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΗ1ΒΟΛΥΡ-ΔΙΟ
 5. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-111 για :πληρωμής δημοσιεύσεων προκηρύξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-46 με ΑΔΑ ΩΠΙΕΟΛΥΡ-36Θ
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΕΟΩΟΛΥΡ-Ι35
 6. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-110 για :προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών (μέσω Παγίας Προκαταβολής 2018)
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6150ΟΛΥΡ-ΧΧ8
 7. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-109 για :πληρωμής δαπανών επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής του σε συνέδρια και σεμινάρια (μέσω Παγίας Προκαταβολής 2018)
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΤ6ΨΟΛΥΡ-Σ7Τ
 8. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-108 για :πληρωμής εξόδων ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (μέσω Παγίας Προκαταβολής 2018)
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΙΤΡΟΛΥΡ-3Φ0
 9. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-78 για :παροχής υπηρεσίας ηχοληψίας για τις γενικές πρόβες και τις παραστάσεις του έργου «Οι 12 ένορκοι» από την Θεατρική Ομάδα του ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΨ5ΙΟΛΥΡ-66Ξ
 10. Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-77 για :κάλυψης εξόδων για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης σχολικών αγώνων
  Ημ/νια: 13/03/2018 09:09:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 7ΤΒ3ΟΛΥΡ-ΘΔ6

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com