Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 126/2017:Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
  Ημ/νια: 15/12/2017 14:33:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Α0ΚΟΛΥΡ-0ΤΜ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 125/2017:Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
  Ημ/νια: 15/12/2017 14:32:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 73ΜΑΟΛΥΡ-Κ93
 3. Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2017 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
  Ημ/νια: 15/12/2017 13:51:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΖΠΟΟΛΥΡ-2ΘΜ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 124/2017:Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας εκμάθησης και παρουσίασης αθλητικών δεξιοτήτων για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΠ».
  Ημ/νια: 14/12/2017 14:54:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 7ΑΙΘΟΛΥΡ-ΠΚ0
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 123/2017:Έγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές, Κυριακές, εξαιρέσιμες), πέραν της υποχρεωτικής, στο προσωπικό του ΔΟΠΑΠ, για την αντιμετώπιση εποχικών ή επειγουσών αναγκών του έτους 2018
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:04:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΥΝΦΟΛΥΡ-ΟΑΒ
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-380 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANTIVIRUS ESET NOD32 (1 USER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ
  Ημ/νια: 12/12/2017 14:30:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 7ΦΨΟΟΛΥΡ-0ΙΞ
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-66 για :(217) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΑΓΚΑΤΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  Ημ/νια: 10/12/2017 16:30:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΞΒΩΟΛΥΡ-Ρ8Ο
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-65 για :(217) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
  Ημ/νια: 10/12/2017 16:30:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΞΑΙΟΛΥΡ-ΧΒ4
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-64 για :(217) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΚΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Ημ/νια: 10/12/2017 16:29:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΖ5ΙΟΛΥΡ-ΗΩΙ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-63 για :(215) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΚΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  Ημ/νια: 10/12/2017 16:29:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΩΛΥΩΟΛΥΡ-ΑΡΚ

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com