Δι@ύγεια ΔΟΠΑΠ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-150 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΝΖΧΟΛΥΡ-ΒΧΨ
 2. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-149 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΕΨΚΟΛΥΡ-Β50
 3. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-147 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (2106536872)
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6ΔΠ3ΟΛΥΡ-ΔΙΩ
 4. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-146 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 28/03/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/04/2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 62ΡΘΟΛΥΡ-ΟΟΥ
 5. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-145 για :ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ω9ΛΖΟΛΥΡ-ΝΦ1
 6. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-144 για :ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ9ΘΗΟΛΥΡ-ΖΡΝ
 7. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-143 για :(234) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΙΔΑΧ
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: ΨΥΩ6ΟΛΥΡ-ΥΣΓ
 8. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-142 για :(234) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΙΔΑΧ
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: Ψ84ΦΟΛΥΡ-1Σ5
 9. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-141 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 24/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/03/2018
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 99ΞΟΟΛΥΡ-ΨΣΟ
 10. Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-139 για :(237) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ
  Ημ/νια: 21/05/2018 14:56:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)
  ΑΔΑ: 6Β4ΩΟΛΥΡ-ΗΘΖ

Επικοινωνία

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου-Χολαργού

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

T.K 15669, Παπάγου

Τ. +302106543879

Τ. +302106549033

F. +302106531868

Ε-mail dopap.papxol@gmail.com