dopap.gr<span></span>

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού

Λειτουργίες Σελίδας

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Περιβάλλον

Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΝέα προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΔΟΠΑΠ

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2016 18:34

 

Παπάγου 06/09/2016

Αριθ. Πρωτ: 1138

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ 63/2016

Θέμα: Νέα προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΔΟΠΑΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ Μιχάλης Τράκας

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 564/25/12.05.2016 απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με την οποία έγινε δεκτή από 06/05/2016 η παραίτηση της Διευθύντριας του ΔΟΠΑΠ Εύης Σκανδάλη, που είχε ως αποτέλεσμα την κένωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 περ. 7 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ33Α/27.02.2016), περί τροποποίησης του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες για την θέση που κενώνεται εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης της.

3. Τον Ο.Ε.Υ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού ( ΦΕΚ 3535/13.12.2012 τεύχος β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 48/2013 απόφαση ΔΣ ΔΟΠΑΠ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 64/2013 απόφαση του ιδίου ανωτέρω οργάνου.

4. Το ΦΕΚ 2639/6.10.2014 περί τροποποίησης του ΟΕΥ ΔΟΠΑΠ

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 3584/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 51/2016 όμοια απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, λόγω μη ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού σύμφωνα με το άρθ. 89 παρ. 4β του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016, και προκηρύσσουμε εκ νέου την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού, η οποία κενώθηκε στις 06/05/2016 λόγω παραίτησης της κατέχουσας αυτήν υπαλλήλου Ευαγγελίας Σκανδάλη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης έχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος και ανήκουν σε κλάδο που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ότι μπορούν να προΐστανται, ειδικότερα δε και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθ. 87, 88 και 89 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη κατά νόμο διαγραφή της.

4. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό, αναρτάται δε στις ιστοσελίδες του Δήμου Παπάγου Χολαργού, του ΑΣΕΠ και του ΔΟΠΑΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις για την θέση που προκηρύσσεται.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Διοικητικού / Γραφείο Προσωπικού / Γραμματεία ΔΟΠΑΠ για να πρωτοκολληθεί, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο Πρόγραμμα Διαύγεια ή στις ιστοσελίδες του ΔΟΠΑΠ, του Δήμου Παπάγου Χολαργού και του ΑΣΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

 

πρόσφατες αποφάσεις Προέδρου