dopap.gr<span></span>

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού

Λειτουργίες Σελίδας

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Περιβάλλον

Δήμος Παπάγου-Χολαργού50/2016 - Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2016 12:22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 50/2016

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων σε

μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχ. Α΄) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 2, του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/τεύχ. Α’/3-5-2010), περί υπολογισμού του χρόνου μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων μερικής απασχόλησης.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α’).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

6. Τις διατάξεις του ΟΕΥ του Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ 3535/τευχ. Β’/ 31-12-2012) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2639/τευχ. Β’/6-10-2014).

7. Τα ατομικά δελτία κατάταξης των υπαλλήλων.

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου-Χολαργού κατατάσσονται από 01-01-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του μισθολογίου του ν. 4354/2015) σε κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με τον αναγραφόμενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας στο μισθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως:

download

 

πρόσφατες αποφάσεις Προέδρου