dopap.gr<span></span>

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού

Λειτουργίες Σελίδας

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Περιβάλλον

Δήμος Παπάγου-Χολαργού43/2016 - Έγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματατινές, Κυριακές, εξαιρέσιμες), πέραν της υποχρεωτικής, στο προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Π., για την αντιμετώπιση εποχικών ή επειγουσών αναγκών του έτους 2016

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 13:54

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 43 /2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές, Κυριακές, εξαιρέσιμες), πέραν της υποχρεωτικής, στο προσωπικό του ΔΟΠΑΠ, για την αντιμετώπιση εποχικών ή επειγουσών αναγκών του έτους 2016

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, κος Μιχάλης Τράκας, έχοντας υπόψη:

i. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ii. Την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού με την οποία συστάθηκε ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ, ΦΕΚ 877/τ. Β/17-05-2011).

iii. Τις υπ’ αριθ. 146/2014 και 308/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού, περί συγκρότησης του ΔΣ ΔΟΠΑΠ και ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού.

iv. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν σήμερα.

v. Τις διατάξεις του άρθ. 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 και της υπ’ αριθ. 2/37190/0026 απόφασης Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 915/2001).

vi. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ 6.5.2016 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015(176/Α΄).

vii. Την υπ’ αριθ. 8/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ.

viii. Την υπ’ αριθ. 24400/9176 14.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου στον ΔΟΠΑΠ.

ix. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1134 τ. Β΄ 20.04.2016 περί καθιέρωσης διαφορετικού ωαρίου στις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ.

x. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους ΚΑ 10.6012, 10.6022, 15.6012 και 15.6022 των δαπανών του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ έτους 2016,.

xi. Τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. Α1 του Ν. 4354/2015 όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 52 του Ν. 4384/2016, περί αναδρομικής ισχύος από 01/01/2016 της παρούσας απόφασης Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ.

xii. Τις ανάγκες του ΔΟΠΑΠ και την έλλειψη προσωπικού αυτού που επιβάλλουν οι υπάλληλοι του να απασχοληθούν το έτος 2016 απογευματινές, νυχτερινές, Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες για να καλύψουν τις έκτακτες, εποχικές και επείγουσες ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

download

 

πρόσφατες αποφάσεις Προέδρου